Thursday, August 7, 2008

program lepas sebagai rujukan

PROGRAM JABATAN VOKASIONAL & TEKNOLOGI

PANATIA PENGAJIAN PERNIAGAAN


Laporan Aktiviti Guru

1 Mesyuarat Panatia secara berkala bagi membincangkan perkembangan semasa
sukatan pelajaran, dan masalah masalah yang timbul dalam proses pengajaran
dan pembelajaran dalam kelas.

2 Mesyuarat khusus mengikut keperluan untuk membincangkan masalah pencapaian sesetengah pelajar yang menghadapi masalah dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan khususnya pelajar yang gagal mendapat prinsipal dalam matapelajaran ini.

3 Mengadakan proses perkongsian sumber dan sentiasa mengadakan perbincangan dengan guru guru Pengajian Perniagaan sekolah lain


LAPORAN AKTIVITI PELAJAR

1 Menjemput pelajar tahun tahun 2002 yang telah berjaya mendapat prinsipal A dalam matapelajaran Pengajian Perniagaan untuk berkongsi teknik belajar, teknik menjawab, dan motivasi kepada pelajar.

2 Menjemput Puan Sofiah Said (Ketua Pemeriksa kertas PP 1) dari Sekolah Menengah Kebangsaan Alor Akar untuk memberikan teknik menjawab kepada pelajar pada 15 Julai 2003.

3 Menjemput Puan Rashidah Bachik (Ketua Pemeriksa PP2) untuk memberikan ceramah teknik menjawab kepada calon STPM 2003.

No comments: